Yazılım

Yalnızca Uzmanların Bildiği En İyi 52 Excel Kısayolu

Excel, en çok kullanılan elektronik tablolardan biridir. Excel ile diğer elektronik tabloları birbirinden ayıran faktörlerden biri, kısayolların kullanılabilirliğidir. Excel, ayrılmış veya şerit aracılığıyla yüzlerce kısayol sunar. Genellikle bir seçenek bulmak için gezinirken harcayacağınız zamanı kısaltmak için Excel’deki kısayolları kullanabilirsiniz.

Bu yazıda, kısayolları işlevlerine göre kategorilere ayırdık.

Çalışma Kitabı Kısayolları

Bu kısayollar, Excel çalışma kitabınızda kaydetme, düzenleme, silme ve benzer değişiklikler oluşturma gibi eylemlerle ilgilidir.

Kısayol İşlev Tanım
Ctrl + N Yeni bir çalışma kitabı oluştur Hızlı bir şekilde yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için bu kısayolu kullanabilirsiniz.
Ctrl + O Mevcut bir çalışma kitabını aç Bu kısayol, mevcut bir çalışma kitabını başlatmak istediğinizde zaman kazandırır.
Ctrl + PgUp/ Ctrl + PgDn Sayfalar arasında geçiş yap Bu kısayol, bir çalışma kitabında birden çok elektronik tabloyla uğraşırken faydalıdır.
Ctrl + F9 Çalışma Kitabını Simge Durumuna Küçült Birden çok etkin çalışma kitabınız olduğunda, çalışma kitabını simge durumuna küçültmek için bu kısayolu kullanın, ancak Excel programının tamamını değil.
Ctrl + F12 Farklı kaydet Aynı belgenin farklı kopyalarını kaydetmek istediğinizde.
Ctrl + S Kaydetmek Varolan çalışma kitabındaki değişiklikleri kaydedin.
Ctrl + P Yazdır Excel belgelerinizi hızla yazdırın.
Shift + F11 Yeni bir çalışma sayfası oluştur İlgili verileriniz olduğu halde mevcut çalışma sayfanıza giremediğinizde.
Ctrl + W Geçerli çalışma kitabını kapat Değişiklik yapmayı bitirip belgenizi kaydettiğinizde, çalışma kitabınızı kapatmak için bu kısayolu kullanabilirsiniz.

Satırlar ve Sütunlar için Kısayollar

Satır Sütun Excel

Excel, değişiklik oluşturmak ve Excel çalışma kitabınızın hizalamalarında gezinmek için kısayollar sunar. Excel kısayolları aracılığıyla hücreler oluşturabilir, düzenleyebilir, silebilir ve hücreler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kısayol İşlev Tanım
F2 Hücre içeriğini düzenle Hücre içeriğini girmek, düzenlemek veya silmek için bu kısayolu kullanın.

Verilerinizi girmek istediğiniz hücreye gidin ve bu kısayolu kullanın.

Alt + I + R Yukarıya yeni bir satır ekle Bir satırı kaçırdıysanız, seçili hücrenin üstüne yeni bir satır eklemek için bu kısayolu kullanın.
Alt + I + C Sola yeni bir sütun ekle Bu kısayol, seçilen hücrenin soluna yeni bir sütun ekler.

Bir sütun girişini kaçırdıysanız bu kullanışlı olur.

F4 Son eylemi tekrarla Birden fazla satır/sütun girmeniz gerekiyorsa, yeni bir satır veya sütun eklemek için formülünüzden sonra F4’ü eşleştirebilirsiniz.
Ctrl + Üst Karakter Bir sütundaki tüm verileri seç Bir sütunda yalnızca boş olmayan hücreleri seçmeniz gerektiğinde.
Alt + H + Ö + Ben Hücre içeriğini sığdırmak için sütunu yeniden boyutlandırma Hücre içeriğiniz hücre dışına taşarsa.
Ctrl + – Hücreleri sil Elektronik tablodan silmek istediğiniz hücreleri seçin ve ardından kısayola basın.

Biçimlendirme Kısayolları

Excel'i Biçimlendirme

Metinleri ve hücreleri biçimlendirmek için Excel’in sunduğu birkaç kısayol vardır.

Kısayol İşlev Tanım
Ctrl + Üst Karakter + ~ Hücreyi Genele Dönüştür Kısayolu kullanmadan önce dönüştürmek istediğiniz hücreyi veya aralığı seçin.

Bu kısayol, seçilen herhangi bir hücreyi veya aralığı genel biçime dönüştürür.

Ctrl + Shift + # Sayıyı tarihe dönüştür Kısayolu kullanmadan önce hücreye tıklayın. Bu kısayolun çalışması için değeriniz sayısal olmalıdır.
Ctrl + 1 Hücreleri Biçimlendir penceresini aç Excel, bu kısayolu kullandığınızda Hücreyi Biçimlendir penceresinin görünmesini tetikler.

Özel biçimlendirme de dahil olmak üzere hücrenize herhangi bir biçimlendirmeyi uygulamak için hücreleri biçimlendir penceresini kullanabilirsiniz.

Ctrl + Üst Karakter + L Filtre Ekle Bu kısayolu bir aralığın en üst hücresine uygulayabilirsiniz.

Bir filtre eklemek, aralığın altına düşen verileri sıralamanıza yardımcı olur.

Ctrl + Üst Karakter + ! Binlik ve ondalık ayırıcı ekleme Kısayolu kullanmak için hücreyi seçin. Verilerinizi sunulabilir hale getirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.
Ctrl + B Kalın Format Kalın metin olarak biçimlendirmek istediğiniz metni seçin ve ardından kısayolu uygulayın.
Ctrl + ben İtalik Biçim Metin biçimlendirmesini uygulamak istediğiniz metni vurgulayın ve ardından kısayolu kullanın.
Ctrl + U Altı Çizili Biçim Altını çizmek istediğiniz metni seçin ve ardından kısayolu kullanın.
Alt + H + A + C Merkez Hizalama Excel, metinler için sola hizalamayı ve sayılar için sağa hizalamayı kullanır.

Değerinizi seçili hücrelerde ortalamak için bu kısayolu kullanabilirsiniz.

Alt + H + H Hücreyi doldur Doldurmak istediğiniz hücreyi seçin ve kısayolu kullanın.

Excel, bir dolgu rengi seçebileceğiniz bir pencere açacaktır.

alt + H + B Kenarlık uygula Kenarlık eklemek istediğiniz hücreye tıklayın.

Excel, hücrenizin etrafında siyah bir kenarlık oluşturacaktır.

Ctrl + Alt + V Özel yapıştır Bu kısayolu kullandığınızda Excel Özel Yapıştır penceresini tetikleyecektir.

Verilerinizi nasıl yapıştırmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Alt + O + D Koşullu biçimlendirme Bu kısayolu kullanmadan önce bir hücre/aralık seçin.

Hücre konumunu Koşullu Biçimlendirme penceresinde düzenleyebilirsiniz ancak bunu önceden yapmanız daha uygundur.

Alt + W + V + G Kılavuz Çizgilerini Kaldır Excel, ızgaradaki her bir hücreyi görsel olarak ayıran dikey ve yatay çizgileri kaldıracaktır.
Alt + H + E + F Biçimlendirmeyi Temizle Biçimlendirmeli hücreleri seçin ve tüm biçimlendirmeyi kaldırmak için bu kısayolu kullanın.

Veri Girişi için Kısayollar

Veri Giriş Excel'i

Excel ayrıca elektronik tablonuza değer girmenize yardımcı olan kısayollar da sunar. Bu kısayollar, verilerinizin geri kalanını doldurmak için AI kullanmaktan grafik oluşturma kısayollarına kadar uzanır.

Kısayol İşlev Tanım
Ctrl + E Flaş Dolgu Flash-fill uygulamak istediğiniz hücreyi, tercihen sütunun üst hücresini seçin.

Verileriniz göze çarpan bir model izliyorsa, Excel kalan hücrelerdeki verileri otomatikleştirir.

Ctrl + K Köprü ekle Excel, Köprü Ekle penceresini tetikleyecektir.

Bağlantıyı belirtebilir ve metni pencerede görüntüleyebilirsiniz.

Ctrl + ; Sistem tarihini girin Bu kısayolu girdiğinizde Excel, geçerli sistem verilerini seçili hücreye yapıştırır.
Ctrl + Üst Karakter + ; Sistem saatini girin Bir hücre seçin, ardından mevcut sistem saatini eklemek için bu kısayolu kullanın.
Ctrl + R Sağ hücreyi çoğalt Excel, verileri sağ hücreden yapıştırır.

Arada boş hücre olmadığından emin olun.

Ctrl + D Yukarıdaki yinelenen hücre Excel, yukarıdaki hücredeki verileri çoğaltır.

Çoğaltmak istediğiniz verilerin, kısayolu uyguladığınız hücrenin hemen üzerinde olduğundan emin olun.

Ctrl + T Tablo Ekle Tablo eklemek için bir aralık ve aralık seçin.
Alt + F1 Grafik Oluştur Bu kısayolu kullandığınızda Excel ızgaraya boş bir grafik ekleyecektir.

Değişiklikler oluşturmak için nesneye sağ tıklayın.

Alt + N + V Özet Tablo Penceresi Excel, PivotTable oluşturma penceresini tetikleyecektir.
alt + D + P Özet Tablo Sihirbazı PivotTable’ınızı analiz etmek için bu kısayolu kullanabilirsiniz.
Alt + H + E + C Yalnızca verileri temizle Bu kısayol, hücredeki verileri kaldıracaktır.

Biçimlendirme ve koşullu biçimlendirme gibi diğer girişler hücrede kalacaktır.

Alt + H + E + A Hepsini temizle Excel, veriler, biçimlendirme kuralları ve tablolar dahil olmak üzere hücredeki her şeyi kaldıracaktır.

Veri analizi

Veri Analizi Excel'i

Başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız veya yalnızca bazı verileri analiz ediyorsanız, işinizi daha hızlı bitirmek için birkaç kısayol arasından seçim yapabilirsiniz.

Kısayol İşlev Tanım
Ctrl + ` Formülü göster Her hücrede uygulanan tüm formülleri görmek için.
F7 Yazım denetimi Excel, sözlükte olmayan tüm sözcükleri sayfada görüntüler.
Ctrl + Üst Karakter + 0 Yorum içeren hücreleri seçin Excel, yorum içeren hücreleri seçecektir.

Bu şekilde, yaratıcının sizin için bırakmış olabileceği fazladan bilgileri okuyabilirsiniz.

Ctrl + ] Aktif hücrelere atıfta bulunan formüllere sahip hücreleri seçin Hesap tablosunda hangi formüllerin etkin bir hücreye başvurduğunu kontrol etmek isterseniz bu kısayolu kullanabilirsiniz.

Bu şekilde, değişiklik yaparken #REF’den kaçınarak belirli değerleri taşımadığınızdan veya kaldırmadığınızdan emin olabilirsiniz! hata.

Ctrl + F Araç Bul Excel bul ve değiştir penceresini açacaktır. Eğer istersen

Bir değeri bulmak ve farklı verilerle değiştirmek için Excel, Değiştir sekmesine gidin.

Ctrl + F3 Tüm Adlandırılmış Aralıkları Görüntüle Excel, tüm adlandırılmış aralıkları ve konumlarını kontrol edebileceğiniz Ad Yöneticisi’ni açacaktır.
Alt + = otomatik toplam Bir toplam oluşturmak için değerlerinizin yanındaki boş bir hücrede bu formülü kullanın.

Otomatik toplamın uygulanacağı hücreyi seçmeden önce değerlerinizin hizalamasını aklınızda bulundurun.

Değeriniz dikey olarak yerleştirilmişse, aralığın hemen altında boş bir hücre seçtiğinizden emin olun. Benzer şekilde, değeriniz yatay olarak yerleştirilmişse, aralığınızın bittiği yerin yanındaki hücreyi seçin.

Ctrl + Üst Karakter + A Argüman Ekle Gerekli bağımsız değişkenleri oluşturmak için bir formül girdikten hemen sonra bu kısayolu kullanın.
Shift + F3 İşlev Ekle Penceresi Excel, İşlev Ekle penceresini tetikleyecektir. İşlevleri kullanmaya yeni başladıysanız bu pencere son derece yararlıdır.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Supporter of Post Navigator Premium WP Plugin