Yazılım

Excel’de Çıkarma Nasıl Yapılır?

Excel’in, toplama için SUM işlevi gibi, çıkarma için yapılmış belirli bir işlevi yoktur. Ancak yine de işlevi eksi (-) işleci ile gerçekleştirebilirsiniz. Excel’de en sık kullanılan ve temel işleçlerden biridir.

Eksi operatörünü kullanarak sütunları, hücreleri, tarihleri, saatleri ve hatta yüzdeleri çıkarabilirsiniz. Ancak, çıkarmaya çalıştığınız şeye bağlı olarak, Excel’de farklı formüller kullanmanız gerekebilir.

Hücre ve Sayı Çıkarma

Eksi işaretini (-) kullanarak herhangi bir sayıyı veya sayı içeren hücre referansını çıkarabilirsiniz. Bir çıkarma formülü sözdizimi şöyledir:

=value-value.

 1. İçinde excelsonucun görüntülenmesini istediğiniz hücreyi seçin.
 2. İlk değeri girin, bir ekleyin Eksi işaretive ikinci değer.
 3. Hücre referanslarını çıkarıyorsanız, formülü yazarken belirli bir hücreye tıklayarak ona referans verebilirsiniz.
 4. Vurmak Girmek.

Sayı içeren bir hücre başvurusundan sayısal bir değer de çıkarabilirsiniz veya tam tersi de geçerlidir.

Birden Çok Hücreyi Çıkar

Birden çok hücreyi çıkarmak, yalnızca iki hücreyi çıkarmakla aynıdır. Aynısını sayısal değerlerle de yapabilirsiniz. Onun sözdizimi

=value-value-value …

Bazı durumlarda, birden çok hücreyi çıkarmak için TOPLA işlevini kullanarak daha kısa bir yöntem de kullanabilirsiniz. Onun sözdizimi

=cell-SUM(cell range)

SUM işlevini kullanarak çoklu çıkarma

Örneğin, hücre aralığını çıkarmak istiyorsanız A1:B2 (A1, A2, B1, B2) C1’den, işte formülün nasıl göründüğü =C1-SUM(A1:B2)

Sütunların Değerlerini Çıkarma

Bir sütunun içeriğini diğerinden çıkarmak için üstte tek bir formül kullanabilir ve doldurma tutamacını (sol alttaki yeşil kare nokta) aşağı doğru sürükleyebilirsiniz. Doldurma tutamacı, formülü başlangıç ​​hücresine ve o anda içinde bulunduğu hücreye göre kopyalar ve ayarlar.

sütunların karşılık gelen değerlerini çıkar

Örneğin, A sütununuz farklı şehirlerin toplam nüfusunu, B sütunu ise toplam kadın nüfusunu içerir. Ardından, yazabilirsiniz =A1-B1 C1 hücresine girin ve doldurma tutamacını aşağı doğru sürükleyin. C2 hücresindeki formül otomatik olarak şu şekilde değişir: =A2-B2ve benzeri.

Ayrıca, hücrenizin göreli referansını değiştirmek için doldurma tutamacını yana da sürükleyebilirsiniz. Farklı kümelerin karşılık gelen değerlerini çıkarmak için de kullanılabilir.

Mutlak Hücre Referansına Göre Sütunları Çıkarma

Mutlak hücre referansını kullanarak tek bir hücre ile bütün bir sütunun içindeki değerleri tek tek çıkarabilirsiniz. Bunu yapmak, formüldeki bir hücreyi kilitler, böylece kopyalansa bile değişmez. Sözdizimi şöyledir:

=cell-$cell letter$cell number

mutlak hücre referansı ile çıkarma

Örneğin, =A1-$B$1. Doldurma tutamacını kullanarak bu formülü aşağı doğru kopyalarsanız, hücre konumuna göre yalnızca A1 hücre başvurusu değişirken B1 hücresi değişmeden kalır. Özetle, devamsızlık günlerini bulmak için çalışanın tüm devamsızlıklarını toplam çalışma günlerinden çıkarmak gibidir.

Yüzde Değerlerini Çıkar

Excel’de yüzdeleri çıkarmak için diğer değerleri çıkarmayla aynı sözdizimini kullanabilirsiniz. Ancak sayısal bir değerden belirli bir yüzdeyi çıkarmak için farklı bir formül kullanmanız gerekecek, =value* (1 - %)

bir sayıdan veri yüzdesini çıkarma

Örneğin, =100*(1-10%) 90 olan 100’den %10 çıkarır. Sayısal değeri, sayı içeren bir hücre başvurusuyla da değiştirebilirsiniz.

Tarih ve Saat Değerlerini Çıkarın

Tarih ve saati hücre başvurusundan veya aynı hücrede karşılık gelen değerden çıkarabilirsiniz. Başka bir hücrede bulunan tarih ve saati çıkarmak için, hücre referanslarını çıkarırken kullandığınız formülün aynısını kullanabilirsiniz. Ancak aynı hücredeki tarih ve saat değerlerini çıkarmak için farklı bir formül kullanmanız gerekir.

 • Tarihleri ​​çıkarmak için formül sözdizimi:
  =DATEVALUE("Date")-DATEVALUE("Date")
  Örneğin,=DATEVALUE("12/25/2022")-DATEVALUE("12/1/2022"). (ABD tarih biçimi)
  tarih değerlerini çıkarma
 • Süreyi çıkarmak için formül sözdizimi:
  =TIMEVALUE("Time")-TIMEVALUE("Time")
  Örneğin, =TIMEVALUE("5:00 PM")-TIMEVALUE("12:00 PM")
  Excel'de zaman çıkarma

bu Zaman değeri işlev varsayılan olarak zamanı ondalık biçimde döndürür. Saat formatına geri döndürmek için hücreye sağ tıklayıp, Hücreleri biçimlendirve biçiminizi seçin. Ek olarak, sonucun doğru olması için formülünüzdeki tarih biçiminin de aynı olması gerekir.

Excel'de Hücreyi Biçimlendir

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Supporter of Post Navigator Premium WP Plugin