Yazılım

Excel’de Başabaş Analizi Nasıl Hesaplanır?

Başabaş, üretilen toplam gelirin toplam maliyete eşit olduğu zamandır. Herhangi bir şirket için, başabaş noktasını karşılamak, toplam maliyetleri karşılamaya yetecek kadar gelir elde ettikleri anlamına geldiğinden önemlidir. Dijitalleşmenin ortaya çıkışıyla birlikte Excel, çoğu profesyonelin mali durumlarını takip etmesi için başvurulacak program haline geldi.

Excel, araçları ve özellikleriyle, kullanıcıları için Başabaş analizini bu kadar basit hale getirdi. Bu makale, Excel’de Başabaş Analizini nasıl hesaplayabileceğinizi örneklerle anlatacak, bu yüzden okumaya devam edin!

Başabaş Analizi Nedir?

Başabaş Analizi, bir şirketin katlandığı maliyeti ve elde ettiği geliri inceler. Bir firma bir ürünü üretirken belli bir miktar yatırım yapar. Bu, ürünün üretim maliyeti olarak kabul edilir. Başabaş analizinde Toplam Maliyet, sabit maliyetin, çeşitli maliyetlerin ve değişken maliyetin ve satılan ürün biriminin ürünüdür.

yani, Toplam Maliyet= Sabit Maliyet + Çeşitli Maliyet + Değişken Maliyet * Satılan Ürün Birimi

Şirket ürünü satmaya başladıktan sonra Satış Değeri, satılan adetlerin ürünü ve birim başına kalemin satış fiyatı ile belirlenir.

yani, Satış Değeri= Ürün Satış Fiyatı * Satılan Birimler

Şirketin kar etmesi için toplam maliyetinden daha fazla gelir elde etmesi gerekiyor. Başabaş Analizinde, Başabaş noktasını hesaplamadan önce Katkı Marjını hesaplamanız gerekir. Katkı Marjı, ürünün toplam üretim maliyetinden ne kadar daha fazla gelir elde edildiğini görmek için hesaplanır. Marjı hesaplamak için Satış Değerini, Toplam Maliyetten çıkarmanız gerekir.

yani, Katkı Marjı=Toplam Maliyet- Satış Değeri

Yatırımınızı geri getirmeye yetecek kadar birim sattığınız noktaya Başabaş Noktası (BEP) denir. Başabaş Noktasından sonra yapılan her şey bir kârdır, dolayısıyla buna ulaşmanın neden tüm şirketler için çok önemli olduğu anlaşılır. BEP’i hesaplamak için Sabit Maliyeti Katkı Payı’na bölmeniz gerekir.

yani, BEP= Sabit Maliyet/Katkı Payı

Excel’de Başabaş Analizi Nasıl Hesaplanır?

hesaplamak için formülleri kullanabilirsiniz. Başabaş Noktası Excel’de. Analize başlamak için, satılan toplam birim sayısı, birim başına satış maliyeti ve şirket tarafından karşılanan sabit maliyet dahil olmak üzere üç öğeye ilişkin verilere sahip olmanız gerekir.

Benzer şekilde, Excel’i kullanarak, Başabaş noktasına ulaşmak için satmanız gereken toplam birim sayısını hesaplayabilirsiniz. Bu, şirketiniz için satış açısından bir hedef oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bu bölümde Excel programını kullanarak Başabaş Noktası hesaplama ve satılacak hedef adetleri hesaplama adımlarından bahsettik.

Formülleri Kullan

Başabaş analizinde ilk adım, Başabaş Noktasını hesaplamaktır. Konsepti daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için başvurabileceğiniz bir örneğimiz var.

Yasha bir mum işi yürütüyor. Birim mum başına 4 dolar taşıyor ve sabit maliyeti 5.000 dolar. Her mumu 15 dolara satmayı hedefliyor. Şimdi, Başabaş noktasına ulaşmak için kaç birim satması gerektiğini hesaplayacağız:

1. Adım: Toplam Maliyeti Hesaplayın

İlk adım, mumlarını yaratırken Yasha’nın üstlendiği Toplam Maliyeti hesaplamaktır. Toplam Maliyeti hesaplamak için formülü aşağıdaki biçimde girin:

Toplam tutar = Toplam Sabit Maliyet + (Değişken Birim Maliyet * Satılan Birimler)

2. Adım: Geliri Hesaplayın

Ürünün toplam üretim maliyetini hesapladıktan sonra, elde edilen Geliri belirlemeniz gerekir. Satış Değerini hesaplamak için formülü aşağıdaki biçimde girin:

Hasılat = Satılan Birimler * Birim Satış Fiyatı

Gelir Excel'i Hesapla

3. Adım: Katkı Payı Hesaplayın

Şimdi, katkı marjını hesaplamak için ürünü yapmanın toplam maliyetinden elde edilen toplam geliri çıkarmanız gerekiyor. Katkı payını şu biçimde hesaplamak için formülü kullanın:

Katkı payı = Satış fiyatı Değişken maliyet

Katkı Payı Excel'i Hesapla

Adım 4: Başabaş Noktasını (BEP) Hesaplayın

Yukarıda belirtilen kalemleri hesapladıktan sonra, son olarak ürününüzün Başabaş Noktasını hesaplamaya geçebilirsiniz. Formülü aşağıdaki biçimde girin:

Başabaş Noktası (BEP) = Sabit fiyat / Katkı payı

Başabaş Noktasını Hesapla Excel

Mumlarının Başabaş Noktasını hesapladıktan sonra Yasha, mumun değerini güncellemek için her mum satışında elektronik tabloya geri dönebilir. Satılan Birim. Excel dinamik olduğundan, kullanılan formüllerdeki Satılan Birim değerini otomatik olarak güncelleyecektir. Sonunda kar elde etmek için Başabaş Noktası 0’a ulaşana kadar Yasha’nın yeterince mum satması gerekecek.

Git Arama Aracını kullanın

Bir ürün satarken, yatırımınızı karşılamak için ihtiyaç duyacağınız ürünlerin tam sayısını bilmeniz çok yardımcı olacaktır.

Excel’in özel bir özelliği vardır, Eğer analiz olursa, bu da bu süreci daha da kolaylaştırıyor. Başabaş Noktasını karşılamak için satmanız gereken birimleri manuel olarak hesaplamak yerine, git ara işi sizin yerinize yapacak araç.

Bu bölümde, Excel’de Başabaş Noktasını karşılamak için satılacak hedef birimleri hesaplamak için yukarıda kullandığımız örneği kullanacağız.

 1. E-tablonuzu açın.
 2. Gitmek Veri menü çubuğundan sekme.
  Whatif Analizi Excel
 3. için menüyü aşağıya bırakın Eğer analiz olursa ve seç Hedef Ara.
  Hedef Ara Excel
 4. Hedef Arama penceresinde, aşağıdaki ayrıntıları girin:
  • Hücre ayarla: Başabaş noktanızın bulunduğu hücreye başvurun.
  • Değer Vermek: Değeri olarak değiştirin 0.
  • Hücre değiştirerek: Satılan Birimler hücresine bakın.
   Hedef Arama Aracı
 5. Tıklamak TAMAM.

Go Seek aracının çalışma şekli, Başabaş noktanızla hücreden veri alması ve satılan Birimlerin değerini değiştirerek bunu 0’a ayarlamasıdır. Şirketinizin Başabaş Noktası ile karşılaştığında, Başabaş Noktasının sıfır olacağını daha önce belirlediğimiz gibi. güncellenen değer Satılan Birim Başabaş Noktasını karşılamak için satmanız gereken birim sayısıdır.

Bir Grafikte Başabaş Analizi Nasıl Temsil Edilir?

Sunumlar sırasında analizinizi bir grafikte veya diyagramda göstermek isteyebilirsiniz. bir kullanabilirsiniz çizgi grafiği Başabaş noktanızı bir grafikte temsil etmek için Excel’de. Bu amaçla, önce hesaplamanız gerekir. Net kazanç ve satılan farklı birimlerle veriler için bir analiz oluşturun.

1. Adım: Net Kârı Hesaplayın

Diyagramınızı oluşturmak için net kârı girmelisiniz. Net kar, satılan birimlerden elde edilen kar tutarını ifade eder. Net Kârı hesaplamak için formülü aşağıdaki biçimde girin:

Net kazanç = Hasılat Toplam Değişken Maliyet Toplam Sabit Maliyet

NetProfit Excel'i hesaplayın

2. Adım: Değerleri Doldurun

Bir grafik oluşturmak için, satılan birden fazla birim değerinin Başabaş Analizini hesaplamanız gerekir. Kullanabilirsiniz Flaş Dolgu analizi ile yeni bir tablo oluşturmak için. Girdiğiniz birimlerin bir düzeni takip etmesini ve düzensiz olmamasını sağlayın.

FlashFill'i kullanın

3. Adım: Bir Grafik Oluşturun

Grafiğinizi oluşturmak için, analizin toplam maliyet, gelir ve net kar değerler. Başabaş Analizi grafiğini oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Çalışma sayfanızı verilerle açın.
 2. ile hücreleri seçin Toplam tutar, HasılatVe Net kazanç.
 3. şuraya git: Sokmak menü çubuğundan.
 4. Seçme Çizgi veya Alan Grafiği Ekle Grafikler bölümünden.
  Grafik Excel Oluştur
 5. Altındaki ilk grafiği seçin 2D çizgiler.
  Başabaş analizi Grafik Excel

Grafiğinizin göründüğü şekilde daha fazla biçimlendirmek istiyorsanız, şu adrese gidin: Grafik Tasarımları menü çubuğundan ve biçimlendirmeyi istediğiniz gibi uygulayın.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Supporter of Post Navigator Premium WP Plugin